Estètica

BLANQUEJAMENT DE LES DENTS
Tècnica que, mentre dorm, li permet obtenir un color més blanc de les seves dents assolint un millor somriure.
 
TRACTAMENT RESTAURADOR DE LESIONS EROSIVES
Serveix per corregir les erosions de les peces dentàries.
 
CARILLES DE CERÀMICA
Tractament que aconsegueix resoldre les alteracions estètiques de les dents anteriors.
 
CORONES I PONTS DE CERÀMICA
Per als casos en que hi hagi hagut una pèrdua dentària.